Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2012

pipenshow
1723 1af4
Reposted frompapercup papercup
pipenshow
5849 c740 500
Reposted frombigevilgrin00 bigevilgrin00 viapapercup papercup
pipenshow
- Jejku przepraszam.
-Za co Ty mnie przepraszasz? Kobiety nie powinny przepraszać, od tego są faceci. Kobieta jak przeprasza to facet to jakiś ciota.
— i tak myśli prawdziwy facet, T.
Reposted fromresort resort viapapercup papercup
pipenshow
6663 e3fd
Reposted fromcytaty cytaty viapapercup papercup
pipenshow
Reposted fromcouples couples viapapercup papercup
pipenshow
To uczucie, kiedy brakuje Ci kogoś, z kim nawet nie wiesz jak by było, kogoś, kogo nigdy nie miałaś.
Reposted fromTveilight Tveilight viapapercup papercup
pipenshow
5910 aac7
Reposted frompapercup papercup
pipenshow
Reposted fromcouples couples viapapercup papercup
pipenshow
Chodź do mnie. Pójdziemy na fajkę i będziemy rozmawiać o obliczach nocy. Mam świetny film, nie wiem czy uda nam się go obejrzeć , ale przynajmniej go włączymy. Jak będziesz głodny to nawet zrobię Ci opóźnioną kolacje.  Znów będziemy pić na umór whisky z barku i tańczyć przy kompani Black Keys. Po raz kolejny spojrzysz mi w oczy, tak jak tylko ty potrafisz i będziesz szeptał te wszystkie niestosowne rzeczy, które będziemy robić. Każdy ruch, każde uniesienie będzie przypieczętowane słowem. Później będziemy milczeć, będę cieszyć się Twoim przybyciem i rozkoszować Twoim widokiem, dotykiem, tą chwilą. Wypełnisz każdy zakamarek mojego domu mgiełką swoich perfum. Chodź do mnie, wiem że chcesz.
— nocne korespondencje.
Reposted fromrevalie revalie viapapercup papercup
pipenshow
7940 0f4a
Reposted fromchristi christi viapapercup papercup
pipenshow
7356 67d5
tatoo myślę, że potrzebujemy ogrodnika <3
Reposted frompapercup papercup
pipenshow
2207 aa4f
Reposted frompapercup papercup

May 29 2012

pipenshow
Wystarczy kobiecie trzy razy powiedzieć, że jest ładna, aby za pierwszym razem podziękowała, uwierzyła za drugim, a wynagrodziła za trzecim. 
— Pierre Choderlos de Laclos
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
pipenshow
6118 cc83
Reposted byunsichtbargriberhadjaTangueromaraskowapapajowszystkojestmozliweJestemTylkoMojasowaaaBalladynanothingmorewonderfulifeofbitchesandbutterfliesSilentPitcitiesofnightwariujemojorganizmknurekolewkayourdesirethelifeofdinarybamachupicchujaerkblacktoblackmissmusziimadinsaneesdoaHawkeyeawariaoliviapalitochickpeamishadotsdleakedfresaolawie
pipenshow
6105 f4b6

Taaaaaak ;>

Reposted bychowchowquinnesmyrrrMonsterrmoja-pomidorowamatus909alexandersmithlubiewachacwinyl
pipenshow
0638 42df
Reposted frommortus mortus vianimfomanka nimfomanka
pipenshow
Nie rozumiesz, że jeśli z kimś sypiasz Twoje ciało składa obietnicę?
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
pipenshow
Otwierając się na nowe doznania częściej rozchylaj powieki niż uda...
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
pipenshow
5824 db8f 500
Reposted bygriber griber
pipenshow
5808 4d25
Reposted byatraversiamo atraversiamo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl